Voer de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uit!

In 2017 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen, maar die is nog steeds niet van kracht. De reden: ICT-problemen bij de overheid zelf! Daardoor wordt de beslagvrije voet in 75% van de loonbeslagen te laag vastgesteld. Bijna 200.000 burgers met schulden kunnen hierdoor dieper in de schulden komen, omdat ze dan te weinig geld overhouden om van te leven. De wet moet dus zo snel mogelijk uitgevoerd worden.

2503 mensen hebben de petitie getekend.

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.

Beslagvrije voet illustratie berekening

Wat is het probleem?

De huidige berekening van de beslagvrije voet is ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Dat komt omdat burgers hiervoor zelf veel informatie moeten aanleveren. En dat gebeurt nu zelden. In 2018 waren er 265.000 beslagen op periodieke inkomsten (salaris en uitkering). In 75% van deze loonbeslagen wordt de beslagvrije voet nog te laag vastgesteld. Daardoor houden bijna 200.000 burgers met schulden, te weinig geld over voor hun primaire levensbehoeften. Het gevaar is dat de schuldsituatie van betrokkenen verder escaleert.

Wat is er gedaan?

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft in 2014 een wetsvoorstel geschreven en aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Met dat voorstel wordt de beslagvrije voet snel en goed berekend. Bovendien is de berekening dan ook door de burger in te zien.

Dit voorstel is in het voorjaar van 2017 als wet aangenomen en zou op 1 januari 2019 worden ingevoerd.

Wat is er niet gedaan?

Door ICT-problemen bij de overheid is de invoering van de wet uitgesteld tot 1 januari 2021. De invoering dreigt nu opnieuw te worden uitgesteld naar een nog later tijdstip!.

Die ICT-problemen hebben te maken met het ontwikkelen van een rekenmodule, een website voor de burger (inlogportaal) en een voorziening waarmee de benodigde informatie kan worden opgehaald. Gerechtsdeurwaarders hebben dit allemaal al klaar en hebben de overheid aangeboden om dit te gebruiken. Maar de overheid wil dit zelf gaan ontwikkelen, dat kost tijd en daardoor ontstaat nog meer vertraging bij het invoeren van de wet.

Nog meer uitstel kan niet langer!

De overheid is de vertragende factor om de vereenvoudigde beslagvrije voet in te voeren. De KBvG vindt dat dit echt niet langer kan, omdat verder uitstel ervoor zorgt dat nog meer burgers in ernstige financiele problemen komen.

Tijdlijn
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Illustratie tijdlijn Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Illustratie tijdlijn Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Tijd verstreken tot gepland invoering: 5 jaar
Gedupeerde burgers: 198.750